BUNASTA

T1

Zgłoszenie tranzytowe (T1)

Wykonywane na towary transportowane do Unii Europejskiej z krajów trzecich z listem przewozowym, fakturą.
Zgłoszenia są przekazywane do Urzędów Celnych w punktach granicznych Litwy, Łotwy, Polski i Estonii.

Formularz wyliczenia ceny T1

Tranzyt TIR Carnet

Sporządzane jest wstępne obowiązkowe zgłoszenie do Urzędu Celnego w Unii Europejskiej – agent celny wypełnia elektroniczne zgłoszenie TIR i składa je za pośrednictwem systemu NCTS. W ten sposób poinformowany zostaje Urząd Celny w Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Celnego UE. Stosowana jest międzynarodowa gwarancja TIR Carnet.


Nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS) to:

 • Szybsze i tańsze przekroczenie granicy z ładunkiem;
 • Zgłoszenie ładunku odbywa się zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej na 1 godz. przed przybyciem samochodu do punktu celnego;
 • Przejrzysta polityka cenowa – jednakowe ceny na wszystkich granicach;

Kolejność zgłoszenia:

 1. Na adres t1@bunasta.eu są przesyłane dane transportu:
  • CMR-list przewozowy
  • Faktura
  • Nazwa przejścia granicznego, przez które pojedzie kierowca
  • EX (zgłoszenie exportowe)
  • Numer telefonu kierowcy
 2. Zgłaszający wypełnia deklarację tranzytową i udziela gwarancji;
 3. Numer zgłoszenia (LRN) zostaje przesłany do kierowcy w formie wiadomości SMS;
 4. Kierowca podaje numer LRN i ładunek do kontroli w Urzędzie Celnym.

Brak możliwości przesłania dokumentów?

Dla Państwa wygody mamy BEZPŁATNE punkty Obsługi Klienta po drodze na przejścia graniczne.