BUNASTA

KIPIS, BDK

Rejestracja ładunków przez system KIPIS i wypełnienie deklaracji skróconej (BDK)  (Usługa dostępna w Punktach Obsługi Klienta na Litwie)

KIPIS jest to system informacji o ładunkach i towarach przewożonych przez port morski w Kłajpedzie, służący do wymiany danych między osobami prawnymi zaangażowanymi w przewóz towarów przez port morski w Kłajpedzie a instytucjami państwowymi przeprowadzającymi kontrole w porcie.

W systemie KIPIS ładunek należy zarejestrować, jeżeli ładunek jest transportowany przez morski port w Kłajpedzie, zarówno w przypadku wwozu jak i wywozu.

BDK jest deklaracją czasowego składowania. W Specyfikacji interfejsu dla przedsiębiorców znajdującej się w Systemie przetwarzania zgłoszeń celnych (MDAS) wypełnia się elektroniczne deklaracje skrócone, oraz wprowadza dane które zgłaszający przedłożył celem sporządzenia dokumentu czasowego składowania towarów.

Deklaracja ta jest konieczna do czasowego składowania towarów pod dozorem celnym.

KIPIS i BDK można zamówić, przesyłając dokumenty e-mailem na adres rusgarantija@bunasta.eu lub w centrum obsługi kierowców w Kłajpedzie, Jūrininkų pr. 29, nr tel. +370 690 06905.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia KIPIS i BDK:

  • Paszport kierowcy;
  • Badania techniczne pojazdu i naczepy;
  • Dokumenty przewozowe (CMR i inne);
  • Faktura;
  • List przewozowy (packing list) i/lub specyfikacja (specification) (jeżeli jest);
  • Świadectwo weterynaryjne dla towarów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego   (jeżeli takie są).
  • Certyfikat zgodności przyczepy.

Załączana informacja:

  • Nazwa przejścia granicznego;
  • Numer telefonu kierowcy.