BUNASTA

Inne usługi

Import i eksport
Sporządzenie deklaracji

 • Eksport – ustawa regulująca wywóz towaru z jednego kraju do drugiego. UAB Bunasta deklaracje eksportu sporządza 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu w Wilnie i Kłajpedzie. Jak sporządzamy deklarację: Towar jest fizycznie dostarczony na teren firmy. Kierowca przekazuje dla agenta celnego dokumenty towaru. Pracownicy wypełniają deklarację oraz przesyłają zgłoszenie do Urzędu Celnego. Podczas zgłaszania deklaracji w Kłajpedzie towar musi być fizycznie dostarczony do Urzędu Celnego w celu kontroli. W Wilnie ta procedura odbywa się w sposób uproszczony - towar nie musi znajdować się na terenie Urzędu Celnego.
 • Import – termin określający wwóz towarów zagranicznych do kraju. Proces procedury oraz formalności przewozowe na terytorium Unii Europejskiej reguluje Unijny Kodeks Celny. UAB Bunasta oferuje usługi importu w Wilnie oraz Kłejpedzie. Kierowca powinien dostarczyć ładunek oraz dokumenty według których jest wykonywane zgłoszenie importu do Urzędu Celnego. Kierowca wspólnie z agentem celnym jedzie do Urzędu Celnego w celu kontroli celnej przywożonego towaru.

CMR i TIR Carnet
Wypełnienie dokumentów przewozowych

 • CMR – umożliwia wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego na zasadach Konwencji CMR. Drogowy list przewozowy jest dokumentem międzynarodowym, stwierdzającym zawarcie umowy transportowej. Może być on stosowany dla międzynarodowych oraz miejscowych przewozów. CMR - dokument odpowiedzialności przewoźnika przed nadawcą i odbiorcą w którym są zawarte wszystkie warunki przewozu. Pracownicy firmy Bunasta, zapewniają usługi wypełnienia CMR zgodnie z zaleceniami klienta oraz usługi druku.
 • Karnet TIR - dokument pod osłoną którego może być realizowana procedura TIR. Spełnia on podwójną rolę. Jest dokumentem celnym (forma zgłoszenia celnego) oraz gwarancyjnym. Kwota gwarancyjna każdego karnetu TIR wynosi 60 000 EUR w krajach Unii Europejskiej, w Rosji, Kazachstanie, Mołdawii, Serbii, Białorusi, Ukrainie oraz 50 000 USD w pozostałych państwach - Stronach Konwencji TIR. Zasadą jest, że jeden karnet można wykorzystać na jedną podróż - na jeden pojazd lub zespół pojazdów (kontener lub zespół kontenerów). Jest wydawany tylko dla członków zrzeszenia przewoźników.

Zajmujemy się wypełnieniem TIR Karnetu i wysyłaniem elektronicznych zgłoszeń celnych w systemie NCTS.


KIPIS i BDK

 • KIPIS – informacyjny system oparty na wymianie danych przewozu ładunku i towaru przez port morski w Kłajpedzie.

  Pracownicy firmy UAB ,,Bunasta” z chęcią udzielą informacji oraz wypełnią niezbędne dane w systemie KIPIS.

  Kontakt:
  Tel.: +370 690 06905
  E-mail: rusgarantija@bunasta.eu

EVIS

 • EVIS – system rezerwacji przekroczenia granic Republiki Litewskiej (www.ltsiena.eu).

  Pracownicy firmy UAB „Bunasta” chętnie udzielą informacji oraz zrobią rezerwację.

  Kontakt:
  Tel.: +370 685 50384
  E-mail: epi@bunasta.eu

IMPORT Z BIAŁORUSI I ROSJI

Doradztwo dotyczące procedur importu na Białorusi i Rosji.