BUNASTA

E-manifest

Usługa dostępna w punktach obsługi klienta na Litwie

Elektroniczny manifest eksportowy, krócej nazywany e-Manifestem, łączy zgłoszenia wywozowe rożnych ładunków przewożonych w pojeździe ciężarowym w jeden dokument. Jest on wymagany przy transporcie przez granicę Republiki Litewskiej towarów na Białoruś i do Rosji w następujących przypadkach:

– jeżeli towary zostały przeładowane na inny pojazd;

– jeżeli w pojeździe ciężarowym znajdują się  więcej niż dwa zgłoszenia wywozowe (kilku odbiorców lub wysyłających);

– jeżeli przesyłka jest wysyłana w oddzielnych partiach.

W porównaniu z przewozem w procedurze TIR e-Manifest pozwala zachować jedną z istotnych zalet niezależnego zgłoszenia - elastyczność. Po przekroczeniu granicy litewsko-białoruskiej przez ładunek, kierowca będzie mógł swobodnie jechać do miejsca wyładunku wybraną przez siebie trasą i nie będąc cały czas pod dozorem celnym, jak w przypadku przewozu pod osłoną karnetu TIR. Więcej o E-manifeście można przeczytać tu.

E-Manifest można zamówić wysyłając dokumenty na maila t1@bunasta.eu, w punktach obsługi klientów i przez aplikację mobilną Bunasty.

Numer E-manifestu jest wysyłany na telefon komórkowy kierowcy, w ten sposób oszczędzamy Państwa czas.

Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami Bunasta pod całodobowym numerem telefonu +370 698 56269.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia E-Manifestu:

  • Dokumenty przewozowe (CMR i inne),
  • Zgłoszenia wywozowe.

Załączana informacja:

  • Przejście graniczne, przez które będą transportowane ładunki,
  • Dane kontaktowe osoby, której po sporządzeniu manifestu eksportowego trzeba przekazać informację.