BUNASTA

Aktualności

Bunasta świętuje przyznanie pozwolenia AEO.

2018-01-09


Dzięki statusowi upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) - z nami szybciej, łatwiej, taniej!

Bunasta świętuje przyznanie pozwolenia AEO.

Dzięki statusowi upoważnionego przedsiębiorcy klienci będą mogli korzystać z uproszczonych procedur celnych i skrócić czas odpraw towarów. Przyznany status jest potwierdzeniem jakości świadczonych usług. Wydane pozwolenie AEO jest uznawane przez wszystkie państwa Unii Europejskiej.

Przyznany firmie Bunasta status AEO umożliwi klientom korzystanie z szeregu ułatwień przewidzianych w prawie celnym. Korzyści te obejmują m.in. mniejszą liczbę kontroli dokumentów i fizycznych kontroli odprawianych towarów. Upoważnia to również do  priorytetowego traktowanie odpraw, min. np. możliwość wyboru miejsca przeprowadzenia kontroli towaru jak również szybszego i łatwiejszego dostępu do uproszczonych procedur celnych. Takie rozwiązanie pozwala na przyspieszenie dostawy towarów, a co za tym idzie, obniżenie kosztów naszych usług. Dodatkowo, status AEO zapewnia możliwość korzystania z systemu scentralizowanej odprawy celnej, a także dopuszcza samokontrolę tj. sytuację, w której sam podmiot wykonuje określone formalności celne, zwyczajowo wykonywane przez Urząd Celny.

Pozwolenie AEO udzielane jest po dokładnym audycie działalności firmy i spełnieniu przez nią ściśle określonych kryteriów.

Posiadanie statusu Uprzywilejowanego Przedsiębiorcy AEO jest przywilejem znalezienia się w gronie podmiotów gospodarczych uznanych za rzetelnych partnerów.