BUNASTA

VID, BID

Išankstinis dokumentų perdavimas veterinarinėms tarnyboms, gyvulinės ir augalinės kilmės produktams bei pašarams (Veterinarinis įvežimo dokumentas VID, Bendrasis įvežimo dokumentas BID)

Gyvūninės kilmės prekėms reikalingas veterinarinis įvežimo dokumentas VID forma.  Jis turi būti pildomas gyvūninių produktų siuntoms, importuojamoms arba vežamoms tranzitu per Europos Bendrijos teritoriją.

Veterinarinis įvežimo dokumentas (VID) išduodamas atlikus gyvūninių produktų siuntos veterinarinį tikrinimą pasienio veterinarijos poste. VID yra sudarytas iš I ir II dalių. I dalį pildo deklaruotojas arba asmuo, atsakingas už siuntą, o II dalį užpildo pasienio veterinarijos posto valstybinis veterinarijos gydytojas, atlikęs siuntos veterinarinį tikrinimą.

Augalinės kilmės produktams rekalingas Bendrasis įvežimo dokumentas BĮD forma. Jis reikalingas teisės aktuose numatytoms siuntoms, importuojamoms iš trečiųjų šalių, kurių valstybinę kontrolę pradeda pasienio veterinarijos posto veterinarijos gydytojas, o užbaigia teritorinių VMVT pareigūnai.

BID nepildomas tik tuo atveju, jeigu negyvūninio maisto siunta išvežama į trečiąją šalį. BĮD I dalis turi būti pateikiama pasienio veterinarijos postui iš anksto (faksu, elektroniniu paštu ar kt. būdu) likus mažiausiai vienai darbo dienai iki siuntos atvežimo į pasienio veterinarijos postą.

„Bunasta“ teikia išankstinio dokumentų (VID, BID) pildymo ir pateikimo veterinarinėms tarnyboms paslaugą elektroniniu būdu.

Bid ir VID galima užsisakyti siunčiant dokumentus el. paštu t1@bunasta.eu arba vairuotojų aptarnavimo centruose pakeliui į pasienius.

Dokumentai, reikalingi VID ir BID pateikti:

  • Krovinio transportavimo dokumentai (CMR ir kt.);
  • Sąskaita-faktūra (Invoice);
  • Įvažiavimo į ES pasienio postas;
  • Išvažiavimo iš ES pasienio postas (jeigu važiuoja tranzitu per ES);
  • Pradinės krovinio šalies veterinarinis kilmės sertifikatas;
  • Europinis sertifikatas (health sertificate) 1 ir 2 lapas;
  • Vairuotojo mobilaus telefono numeris.