BUNASTA

KIPIS, BDK

Krovinio registravimas per kipis sistemą ir bendrosios deklaracijos (BDK) pildymas

KIPIS – krovinių ir prekių, gabenamų per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, informacinė sistema, skirta duomenų mainams tarp krovinių transportavimo per Klaipėdos jūrų uostą veikloje dalyvaujančių juridinių asmenų bei tikrinimus uoste vykdančių valstybės institucijų.

KIPIS sistemoje kroviniai turi būti registruojami, jei krovinys yra gabenamas per Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, ir įvežimo, ir išvežimo atveju.

BDK – tai laikinojo saugojimo deklaracija. Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (MDAS) Verslininko sąsajos specifikacijoje užpildomi elektroniniai bendrosios deklaracijos, deklaranto pateikiamos prekių laikinajam saugojimui įforminti, duomenys.

Ji reikalinga laikinajam krovinio saugojimui muitinės priežiūroje.

KIPIS ir BDK galima užsisakyti siunčiant dokumentus el. paštu rusgarantija@bunasta.eu arba vairuotojų aptarnavimo centre Klaipėdoje, Jūrininkų pr. 29, tel. nr. +370 690 06905.

Dokumentai, reikalingi KIPIS ir BDK parengti:

  • Vairuotojo pasas;
  • Automobilio ir priekabos techniniai pasai;
  • Krovinio transportavimo dokumentai (CMR ir kt.);
  • Sąskaita-faktūra (Invoice);
  • Krovinio važtaraštis (packing list) ir/arba specifikacija (specification) (jeigu yra);
  • Augalinės arba gyvulinės kilmės krovinio veterinarinis sertifiktas (jeigu yra);
  • Priekabos atitikties sertifikatas.

Pateikiama informacija:

  • Pasienio posto pavadinimas;
  • Vairuotojo kontaktinis telefono numeris.