BUNASTA

EORI

Ekonominės veiklos vykdytojo kodo EORI registravimas

Ekonominės veiklos vykdytojų registracijos ir identifikavimo (EORI) kodas − tai Europos Bendrijoje naudojamas unikalus kodas, kurį ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė.

EORI kodas naudojamas ekonominės veiklos vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine, t. y. atliekant muitinės formalumus (įforminant importo, eksporto, tranzito muitinės procedūras, teikiant prašymus išduoti muitinės veiklos taisyklėmis numatytus leidimus ir pan.).

Vienoje valstybėje narėje suteiktas EORI kodas galioja ir kitose valstybėse narėse, todėl gauti EORI kodą pakanka vieną kartą. Šiuos kodus turi turėti kiekvienas vežėjas, krovinio siuntėjas ir krovinio gavėjas. „Bunasta“ gali padaryti juos visiems.

EORI kodo registravimą galima užsisakyti el. paštu t1@bunasta.eu, tel. nr. +370 698 56269.

Dokumentai, reikalingi EORI kodui registruoti:

  • Nustatytos formos prašymas;
  • Asmenį liudijantys registracijos dokumentas.